Hvorfor GallowayRasepreg
Kjøttkvalitet
Salg av livdyr og kjøtt
Matningsdal
MGF
Links
Kontakt oss
Historikk


Historikk

03.05.2006.
Ronny Matnisdal innførte Galloway kveg til Matningsdal frå Danmark vinteren 2006. Han var den første i landet som fikk Dun-beltede Galloway.

Gallowaykveget kjem frå området Galloway i den Sørvestre delen av Skottland. Rasen er svært gamal. Somme hevder at det er den eldste storferasen i Skotland. Området der rasen kjem frå er eit typisk kupert fjell- og lyngheiområde. Klimaet er ikkje ulikt det norske vestlandsklimaet. Dette har bidrege til utviklinga av ein av verdas mest hardføre og nøysomme storferasar.

Galloway ble valgt på grunn av rasens evner til å utnytte mindre produktiv utmark, som det er mye av i området.

Det er planer om å etablere to besetninger på nabobruk på Matningsdal. De ulike besetningene skal organisere seg i en forening. Målet for Matningsdal Galloway forening er å øke besetningen til 100 fullvoksne dyr i løpet av en tiårs priode.                            

 

Vi vurderer å importere flere dyr. Import er å foretrekke på grunn av at det gir en unik mulighet til å bedømme dyrene som skal inn i besetningen med en gang, samtidig som at en unngår å få dyr av feil kjønn og på den måten bruke lengre tid for å øke besetningen til ønsket antal.

På Matningsdal går Gallowayen ute hele året. Gallowayen er svært nøysom og egner seg dermed godt til økologisk drift. Gallowayen på Matningsdal blir drevet økologisk. 

 

 


Alle bilder på disse sidene er av egne dyr.

17.07.2006

  • På Herningmessen 2006 fikk en av ku nr 304 (dunbelted) sine tidligere kalver førstepremien som beste okse. Denne kua er i dag en del av min besetning.

  • Til nå i år har jeg fått 5 kalver. 4 av disse er kossekalver

  • Alle kalvinger til nå har gått problemfritt

  • Den siste kalven ble født den 19.06.2006. Den er vist på bildet under

30.09.06

  • MGF har planer om å starte eget raselag. Grunnen til dette er at vi ønsker å følge internasjonale regler når det gjelder stambokføring av Galloway. Det vil si at stamboken skal være lukket. I Norge er det vedtatt at det skal være åpen stambok. Vi mener dette vil svekke norsk Galloway som produkt. For å unngå dette vil vi ha et eget raselag med lukket stambok. Vi satser på at dette er operativt ved årsskiftet.
    Vi er av den sterke oppfatning at import eller bruk av embryo er den eneste måten å komme frem til stambokførte dyr på. For å få kvalitetsdyr er det viktig å ikke ta noen snarveger. Dette fikk vi bekreftet på vår siste studietur til Danmark.

  • For å øke Gallowaybestanden i Norge reiste vi på studietur til Danmark den 21.09.2006. Hovedmålet med turen var å se på nye importmuligheter. Vi har nå sett på flere fargevarienter.