Hvorfor GallowayRasepreg
Kjøttkvalitett
Salg av livdyr og kjøtt
Matningsdal
MGF
Links
Kontakt oss
HistorikkHvorfor Galloway?

 • Alderdom
  Galloway kveg er svært produktive og kan lett bli 20 år gamle.

 • Dekkhår
  Dobbelt hårlag og dekkhår gir lite varmetap som fører til lavere forbehov.
  Rasen har gjennomsnittlig 800 hår pr cm2

 • Tilpassningsdyktighet
  Gallowayen trives godt under varierende klimaforhold og tar seg godt fram i kupert terreng


Galloway på Matningsdal i snøver vinteren 2006

 • Høy fruktbarhet

 • Lette kalvinger
  Galloway er kjente for å ha lette kalvinger. 
  Overlevelsesprosent på kalvene er også svært høy (96%)

 • Naturlig kollet
  Rasen er naturlig kollet, og har sterke gen for kollethet også ved kryssing

 • Motstandsdyktige mot sjukdom
  Rasen ble utviklet under tøffe forhold. Dette har resultert i at de er motstandsdyktige mot sjukdom og overlever de tøffeste forhold. Det er bare Bison og Moskus som regnes for å være mer hardføre en Galloway

 • Gode morsegenskaper


 • Forutnytting
  Tester utført over en tiårsperiode ved olds agricultural college viser at Galloway  legger mest på seg pr kilo forinntak, sammenlignet med andre storferaser.
  Tester ved Molslaboratoriet i Danmark viser at Galloway er den rasen som kan nyttigjøre seg av flest forskjellige plantesorter. Dette gjør dem til effektive landskapspleiere.
  Galloway kan også utnytte/fordøye mindre verdifullt plantemateriale. Dermed vil Galloway kveget trives de fleste steder.

 • Lette å håndtere
  Gallowayene er kjende for å ha godt lynne.

 • Utmerket kjøttkvalitet
  Studier ved Guelph universitetet viser at kjøttet inneholder samme fettprosent som mange fisketyper og kylling. Kjøttet er rikt på umettede fettsyrer og er svært smakfullt

 • Slaktevekt
  registreringer i USA viser at slaktevekten er 60% av levende vekt. Dette vil vi bekrefte over tid.