Hvorfor GallowayRasepreg
Kjøttkvalitet
Salg av livdyr og kjøtt
Matningsdal
MGF
Links
Kontakt oss
Historikk


Matningsdal

Garden Matningsdal ligg heilt i austre del av Hå kommune. Det har vore drive jordbruk her ialfal sidan 4-500 talet e.kr. Dei to bruka våre er på om lag 5000 mål til saman, og mykje av dette er utmark. Landskapet her går over til det typiske Dalanelandskapet, der småfjell, lynghei og myrar dominerar. Etter at ein slutta av med utmarksslått for om lag 50-60 år sidan, har desse utmarksareala stort sett lege unytta. Ein annan årsak til dette er problem med alveld hos sauen som beiter her. Det er og vanskeleg å få lov til å brenne i utmarkjå, slik at ho no står i fare for å gro att.
Bilder fra Matningsdalheia sommeren 2006