Hvorfor GallowayRasepreg
Kjøttkvalitet
Salg av livdyr og   kjøtt
Matningsdal
MGF
Links
Kontakt oss
Historikk


Ronny Matnisdal innførte Galloway kveg til Matningsdal frå Danmark vinteren 2006. Han er den første i landet som har Dun-beltede Galloway. Vi har nå også fått røde og rødbeltede dyr.

Målet for Matningsdal Galloway forening er å øke besetningen til i underkant av 100 dyr i løpet av en tiårs priode. I samme periode vil vi også komme i gang med salg av livdyr og videreformidling av kjøtt og slakt til lokale slakteri og bedrifter.

Foreningen administreres av et styre som består av en del av eierne av medlemmsbesetningene.

Alle bilder på disse sidene er av egne dyr.